R4:191


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

39  Galtewijkan ähr 1/3 skattehemman.
A   Wthsäde                                                  1 1/16 tunnor.
B   Wthssäde                                                 1 9/16 tunnor.
C   Wthsäde                                                   1 19/32 tunnor.
D   Wthssäde                                                   7/8 tunnor.
E   Wthssäde                                                   1 9/16 tunnor.
      Höö af förbemälte hemman                        16 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete gådt.
      Sampt fiske i Sillen. Humblegård                  200 stänger.

40  Långefårs ähr 1/3 skattehemman.
F   Wthssäde                                                       4 5/16 tunnor.
      Höö aff hela tårppet                                       10 lass.
      till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete
      godth. Fiske i Sillen. Humblegård                    200 stänger.

41  Solbärgh ähr 1/2 skattehemman.
G   Wthssäde                                                         1 23/32 tunnor.
H   Wthssäde                                                         2 1/16 tunnor.
I    Wthssädhe                                                        2 5/32 tunnor.
K   Wthssädhe                                                        1/4 tunnor.
L   Wthssädhe                                                         2 5/32 tunnor.

M   Wthssädhe                                                        11/32 tunnor.
      Höö till förbemälte hemman                               10 lass.
      Skogh och mulebete till nödtårft.
      Humblegård                                                       160 stänger.
N   Höö aff en ängh kåmmer förbemälte hemman till  2 lass.


(Kattext:)
Här möta Håltz ägor.
Ler iord.
Här möta Hiels ägor.
Ler iord.
Sillen lacus.
Iord.

Här möta Röckss ägor1.
Sand myl-la.
Här möter skilnan emellan Dall och Wer-melandh1.
Här möta Tranhems ägor1.

Här möter Longefors ägor.
Röö mylla.
Här möta Högztakan ägor.
Sand mylla.
Star engh.
Sand mylla.

____________
1Felplacerad text?