R4:192


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt


      Notarum explicatio.

42  Högstacken ähr 1/2 skattehemman.
O   Wthssäde                                    2 9/32 tunnor.
P   Wthssäde                                     1 1/4 tunnor.
Q   Wthsädhe                                    1 tunnor.
R   Wthsädhe                                     1 3/8 tunnor.
S   Wthssädhe                                    2 tunnor.
T   Wthssädhe                                    3/4 tunnor.
      Höö aff hela gården                      16 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete till nödtårft. Fiske i Sillen.
      Humblegårdh                               250 stänger.

(Karttext:)
Här möta Solbergz ägor.
Ler myl-la.
Sand myl-la.
Måsse och hård walz engh.
Här möter skilnaden emellan Dall och Wermeland.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.