R4:193


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio

43  Röök ähr 1/3 skattehemman.
A   Wthssäde                                3 3/32 tunnor.
B   Wthssäde                                1 1/2 tunnor.
C   Wthssäde                                1 9/16 tunnor.
D   Wthssäde                                 3/4 tunnor.
E   Wthssäde                                  27/32 tunnor.
      Höö aff förbemälte hemman     14 lass.
F   Höö aff en måsse ängh              10 lass.
      Skogh och mulebete till nödtårfth.
      Fiske i Sillen och i ett litet tiären.
      Humblegårdh                            50 stänger.

(Karttext:)
Star engh.
Här möta Mörenäss ägor.
Här möta Skogz ägor.
Hård walz engh.
Tiernn.
Ler myl-la.
Här möta Högztackes ägor.
Ler iord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.