R4:194


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt


      Notarum explicatio.

44  Skoghen ähr 1 skattehemman.
A   Wthssäde                                  3 3/32 tunnor.
B   Wthssäde                                  2 1/16 tunnor.
C   Wthssäde                                  1 5/16 tunnor.
D   Wthssäde                                  2 17/32 tunnor.
E   Wthssäde                                   1 13/16 tunnor.
F   Wthssäde                                   1 17/32 tunnor.
G   Wthssädhe                                 1 tunnor.
H   Wthssädhe                                 2 1/16 tunnor.
I    Wthssädhe                                 1 3/8 tunnor.
      Höö aff järdesslinderna              20 lass.
K   Höö aff en måsse ängh               8 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete
      gådt. Sampt fiske i Sillen och wthij tiärneth.
      Humblegårdh                            300 stänger.
      Tuenne ängetårph heta Wästerskogh bruckas
      wnder förbemälte hemman, Skoghen.
L   Höö där aff                                10 lass.

(Karttext:)
Sillen lacus.
Röö mylla.
Ler iord.
Här möta Röckz och Högztackanes ägor.
Tiernet.
Ler iord.
Hård walz engh.
Små star.
Ler myl-la.
Ler iord.
Ler mylla.
Tiernet.
Sanck måsse engh.