R4:195


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

45  Eghenäss ähr 1 skattehemman.
M   Wthssäde                                19/32 tunnor.
N   Wthssäde                                1 1/4 tunnor.
O   Wthssäde                                ???  tunnor.
P   Wthssädhe                               2 3/8 tunnor.
Q   Wthssäde                                1 3/8 tunnor.
R   Wthssäde                                 2 1/2 tunnor.
S   Wthssäde                                 1 3/4 tunnor.
      Höö aff hela gården                  28 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete
      gådt. Sampt fiske i Sillen. Humblegård
                                                      200 stänger.
      Squaltequaren ssåm går höst och wåår.
T   En ängh bruckass wnder förbemälte hemman.
      Wthssäde där aff                       5/16 tunnor.
      Höö där aff                               1 lass.

      Önnebyn ähr ett ödetårph bruckass
      wnder förbemälte hemman Egenäs.
X   Wthssäde där aff                        31/32 tunnor.
      Höö aff samma tårph                  6 lass.

(Karttext:)
Skarp hårdwalz engh.
Ler iord.
Sillen lacus.
Ler myl-la.
Ler mylla.

Sillen lacus.
Leriord.

Ler iord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.