R4:196


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

46  Jyltenäss ähr 1 skattehemman mädh tårppeth
      Forssnäss
U   Wthssädhe                                       5 11/16 tunnor.
Y   Wthssäde                                         1 3/4  tunnor.
Z   Wthssädhe                                        2 15/16 tunnor.
Å   Wthssäde                                         3 7/32 tunnor.
      Höö aff hela gården och Forssnääss  26 lass.
      Till förbemälte1 hemman finss tarfskogh och mulebete
      ganska liteth, Fiske i Sillen. Humblegård
                                                              200 stänger.


(Karttext:)
Sillen.
Röö mylla.
Sand myl-la.
Här möta Tårgerssby ägor.
Ler iord.
Måsse och hård walz engh.
Tiern.
Ler mylla.
Forssnääs.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1forbemälte ms.