R4:197


(Rubrik:)   Sillerödh sockn.


      Notarum explicatio.

47  Törgerssbyn1 ähr 1 skattehemman.
A   Wthssäde                                     2 7/32 tunnor.
B   Wthssädhe                                   1 31/32 tunnor.
C   Wthssäde                                     2 1/4 tunnor.
D   Wthssäde                                     3 17/32 tunnor.
E   Wthssädhe                                    2 23/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                      20 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete till nödtårft. Fiske i Sillen.
      Humblegård                                  200 stänger.

H   Wthssäde aff et ängetårph ssåm bruckass wnder
      förbemälte hemman Tårgerssbyn    1 1/16 tunnor.
      Höö aff ssamma ängh                     6 lass.


(Karttext:)
Röö mylla.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer2 jord.
Leer jord.
Sillen lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

__________________
1Fel för Tårgerssbyn?
2Lee ms.