R4:198


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

48  Grelssbyn ähr 1/2 skattehemman.
A   Wthssäde                                              3 1/8 tunnor.
B   Wthssäde                                               3 tunnor.
C   Wthssäde                                               4 7/32 tunnor.
D   Wthssäde                                               2 tunnor.
      Höö aff hela gården                                28 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarffskogh och mulebete
      till nödtårft. Fisske i Sillen. Humblegård   100 stänger.

M   Ett tårph bruckas wnder Härnäs1, huilcket
      hemman finss afritat folio 199.
E   Wthssäde af samma tårph                        7/8 tunnor.
      Höö                                                        8 lass.


(Karttext:)
Ler iord.
Här möta Grelssby ägor.
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord  iord.
Sillen lacus.

___________
1Fel för Hernäs?