R4:199


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

49   Eskedalen ähr 1/3 skattehemman.
F   Wthssäde                                      3 9/32 tunnor.
      Höö aff hela tårppet                      16 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete till nödtårfth.

50  Hernäss ähr 1 skattehemman.
G   Wthssäde                                      5 3/8 tunnor.
H   Wthssäde                                      6 3/8 tunnor.
      Höö aff hela gården                       40 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete godth. Fiske i Sillen.

      Noch ett torpp till Härnääs, fins afrijtat folio 198.
      Lit M.     Utsäde                             7/8 tunnor.
                     Höö                                 8 lass.


(Karttext:)
Här möta Signeby ägor.
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Måsse och hård walz engh.
Ler iord.
Sillen lacus.
Måsse och hård walz engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.