R4:200


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

51  Lisslerödh1 ähr 1 skattehemman.
I    Wthssäde                                1 9/16 tunnor.
K   Wthssäde                                2 1/4 tunnor.
L   Wthssäde                                 1 1/2 tunnor.
M   Wthssäde                                1 4/8 tunnor.
N   Wthssäde                                2 1/32 tunnor.
O   Wthssäde                                2 3/32 tunnor.
P   Wthssäde                                 1 11/32 tunnor.
Q   Wthssäde                                 7/16 tunnor.
      Höö aff förbemälte hemman     30 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      till nödtårft. Fiske i Wasskiön.
      Humblegård                             100 stänger.


(Karttext:)
Här möta Holz ägor.
Här möta Buane ägor.
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Måsswall och hård walz engh.
Här möta Herrenäss och Eskedallss ägor.

___________
1 dh. Tillagt senare.