R4:201


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

52  Biurdalen ähr 1/3 skattehemman skattar in mäd Budane.
R   Wthssäde                                      6 13/16 tunnor.
      Höö af förbemälte tårph                16 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete till
      nödtårfth. Humblegård                   100 stänger.

53  Budane ähr 1 skattehemman.
S   Wthssäde                                        3 15/16 tunnor.
T   Wthssäde                                        1 tunnor.
X   Wthssäde                                        17/32 tunnor.
Y   Wthssäde                                        2 11/32 tunnor.
      Höö aff  förbemälte hemman           18 lass.
Z   Höö aff en måsse ängh                      4 lass.
Å   Noch höö aff en ängh                       6 lass.
Ä   Noch höö aff en ängh                       4 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete gådt.
      Fiske i Buuskiön. Quaren ssåm går höst och wår.
      Humblegård                                    150 stänger.
      Lille Eedh ähr ett tårph bruckass wnder
      förbemälte hemman Budane.
Ö   Wthssäde där aff                             13/16 tunnor.
      Höö aff ssamma tårph                      6 lass.


(Karttext:)
Ler iord.
Bwsiön1.
 
Här möta Dalz ägor2.
Sand mylla öffuer altt.
Här möta Torkiölss och Rissewickz ägor2.

Röö myl-la.
Ler myl-la.
Bwsiön.
Ler iord.
Ler iord

Måswall och hård walz engh.
Bwsiön.

Måswall engh.

Star engh.

____________
1Bwsion ms.
2Texten placerad i fel väderstreck?