R4:202


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

54   Torkiöll ähr 1/2 skattehemman.
A   Wthssäde                                1 1/16 tunnor.
B   Wthssäde                                 15/16 tunnor.
C   Wthssäde                                1 3/8 tunnor.
D   Wthssäde                                1 5/32 tunnor.
E   Wthssädhe                               1 7/8 tunnor.
F   Wthssädhe                               1 5/8 tunnor.
      Höö aff hela gården                  20 lass.
G   Höö aff ett ängetårph                4 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete
      gådt. Sampt fiske i Järsskiön. Humblegård    300 stänger.

53  Målnetegen ähr 1/3 skattehemman.
H   Wthssäde                                 6 15/16 tunnor.
I    Wthssäde                                  1 1/2 tunnor.
      Höö aff hela tårppeth                14 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete till
      nödtårft.

      Lilla Målnetegen ähr ett ödetårph bruckass
      wnder Hool, huilcket hemman finss afritath
      folio 203.
K   Höö aff samma ängetårph          8 lass.


(Karttext:)
Här möta Risseuickz ägor.
Här möta Mölnetegz ägor.
Mul iord öffuer altt.

Hård walz engh.

Måss och hård walz engh.
Ler iord.
Ler mylla.
Star engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum