R4:203


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum

      Tegen ähr ett ödetårph ligger till Rysse-
      wicken i Sillbodalz sochn.
A   Höö där aff                                       6 lass.
      Wthssäde aff ssamma hemman          1 7/8 tunnor.
      Rysswijken fins folio 168.
56  Hool ähr 1 skattehemman.
B   Wthssäde                                          7/32 tunnor.
C   Wthssäde                                          3/16 tunnor.
D   Wthssäde                                          1 11/16 tunnor.
E   Wthssäde                                           2 1/8 tunnor.
F   Wthssäde                                          5 11/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                           16 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete till nödtårft. Fiske i Sillen.
      Humblegård                                        100 stänger.

57  Signebyn ähr 1/2 skattehemman kiöpt ifrån cronan.
G   Wthssäde                                            3 1/4 tunnor.
I    Wthssäde                                             2 7/8 tunnor.
K   Wthssäde                                            3 23/32 tunnor.

(Text utanför textramen:)
Lilla Molnetegen
ähr een engh till
detta hemmanet
Hool. Huilken fins
afrijtat folio 202
Höö till         8 lass.


      Explicatio

L   Wthssäde                                             2 13/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                              20 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och
      mulebete ganska litet. Fiske i
      Sillen.

58  Lijane ähr 1 cronehemman.
N   Wthssäde                                            2 7/8 tunnor.
M   Wthssäde                                            2 1/2 tunnor.
O   Wthssäde                                            2 1/32 tunnor.
P   Wthssäde                                             1 15/16 tunnor.
      Höö aff hela gården                             24 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh
      och mulebete till nödtårft.
      Humblegård                                        100 stänger.

(Karttext:)
Ler iord.

Här möta Prestegårdz ägårna.
Ler myl-la.
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Sillen lacus.
Ler iord.
Skarp hård walz engh.
Star engh.

Här möta Guttarebolz ägor.
Ler iord öffuer altt.
Här möta Hoolss ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum