R4:204


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

59  Sillerödz Prästegårdh.
Q   Wthsäde                                    3 19/32 tunnor.
R   Wthssäde                                   5 3/8 tunnor.
S   Wthssäde                                    3 tunnor.
      Höö aff förbemälte hemman       26 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete
      till nödtårft1. Sampt fiske i Sillen.
      Humblegård                               300 stänger.

60  Toobyn ähr 1/2 skattehemman kiöpt ifrån cronan.
X   Wthssädhe                                  5 7/16 tunnor.
      Höö aff hela gården                    12 lass.
      Till förbemälte hemman fins tarfskogh och mule-
      bete till nödtårft. Sampt fiske i Sillen.


(Karttext:)
Sågh iord.
Sillen lacus.
Ler iord.
Ler.

Här möta Ertungz ägor.
Star engh.
Tiernet.
Ler mylla.
Grund ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Skarp hård walz engh.
Sillerödz kiörckia.
Här möta Signeby ägor.
Sillen lacus.

___________
1nidtårft ms.