R4:205


(Rubrik:)   Sillerödh sockn.


      Notarum explicatio.

61  Pålssrödh1 ähr 1/8 skattehemman.
A   Wthssäde                                 2 1/4 tunnor.
      Höö aff hela tårppeth                10 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      till nödtårft. Sampt fiske i tiärneth.

62  Ertungen ähr skattehemman.
B   Wthssäde                                  2 1/8 tunnor.
C   Wthssäde                                  2 7/8 tunnor.
D   Wthssäde                                  3 tunnor.
E   Wthssädhe                                3 7/8 tunnor.
      Höö aff järdesslinderna             7 lass.
F   Höö aff en ängh                         10 lass.
G   Noch höö aff en ängh                20 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      ganska liteth. Sampt och fiske i tiärnet.
      Humblegård                              200 stänger.
      Squalttequareen ssåm går mäst åhr och dagh
      fins folio 180 affrijtat medh littra I.


(Karttext:)
Star engh.
Tiernet.
Sågh iord.

Här möta Kårssby ägor.
Här möta Bäckz ägor.
Ler myl-la.
Ler iord.
Tiernet.
Ler iord.
Ler mylla.
Småå starr.
Här möta Prästegårdz ägor.

(Nere på höger sida:)
Anno 1644 af Håkan Arfvedsson.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Enligt registret sid 174. Bålrödh.