R4:21


(Rubrik:)   Holmedals sochn


Desse effterskreffwene hemman ähro
affrijtadhe och belägne uthi Holmedals sochn.  Pro anno 1642

Pixstadh
folio
22
Keessbottn
folio
22
Stallarebyn
folio
23
Krooken
folio
23
Hälghebyn
folio
24
Bärgherödh
folio
24
Leffwerbyn
folio
25
Kaalåker
folio
25
Tweeten
folio
26
Haghgiom eller Hajom
folio
26
Holmedals Prästegårdt
folio
27
Säleen
folio
28
Röössbyn
folio
29
Månstadh
folio
30
Sååwijken
folio
30
Bääckehwarff
folio
31
Tåången
folio
32
Möölnerödh
folio
32
Biörkewijken
folio
33
Hällerssrödh
folio
33
Grönäss
folio
33
Holmerödh
folio
34
Sörra Holmerödh
folio
34
Görssbyn
folio
35
Bucklerödh
folio
35
Grytnäss
folio
36
Sunssbyn
folio
36
Hedane
folio
37
Breewijken
folio
37
Myrehwarff
folio
38
Wppsala
folio
38
Gååltweten
folio
39
Lijdane
folio
39
Sållom
folio
39