R4:24


(Rubrik:)   Noolmarkz härad


A   Hälghebyn ähr ett skatte tårp ligger
      undher Bärgerödh medh skatt
      och ägor.
      Uttsädhe i bådhe gierdernar               3 3/8 tunnor
                 Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligee i trädhe, åker till              1/2 tunnor
D   Höö uthi gierdzlijndernar                    12 lass
      Fijskie uthi Krooksiön och ett skogskiärn.
      Qwarn som gåår hööst och wåhr.
      Skogh och mulbethe nogh.

E   Bärgherödh ähr 1 heltt skatte hemman.
      Utsäde opå hela gården                      13 1/4 tunnor
               Speciall
F   Uttsädhe i detta gierdet.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
H   Uttsädhe i detta gierdett.
J    Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlighe i trädhe, åker till               3 tunnor
K   Höö uthi alle gierdzlijndernar.
      beblandatt mz hårdt och måsse-
      waldh hö1                                          15 lass
L   Måssewaldzängh, höö till                      7 lass 
M   Ett änghe torp ödhe brukas
      inundher gårdeen, höö                         9 lass
      Humblegårdt om 180 stänger.
      Fiskie uthi Krooksiön. 
      Tijmber, näffuerskogh och mul-
      bethe noogh.


(Karttext:)
Kiärn
Leer myl-la
Röö mylla2
Röö mylla

______________
1ho ms
2Roo mylla ms