R4:28


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Säleen ähr 1 heltt skatte gårdt.
      Uttsädhe opå hela gården                           19 1/8 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe uthi detta gierdett.
C   Uttsädhe uthi detta gierdett.
D   Uttsädhe uthi detta gierdett.
  Här af uthi trädhe åhrligen, åker till                    4 1/8 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar                         18 lass
F   Måssewalss ängh, höö                                   5 lass
G   Fåårnäss ähr ödhe tårp brukas undher gården,
      höö till                                                           8 lass
H   Än ett ödhe tårp brukas undher gården, höö   6 lass
      Humblegårdt om 180 stänger.
      Fijskie uthi Struffween sampt
      skogh och mulbethee til nödtorfften.


(Karttext:)
Her möther Kåårssby ägor medh ett ödhe tårp.
Her wedh ligger Amundby torp-ställe.
Her möther Röössby ägor.
Leer iordt
Grund leera
Odugelig mossa
Her möther Munstadh1 ödhe gårdz ägor.
Struffwen lacus.

____________
1Fel för Månstadh?