R4:29


(Rubrik:)   Holmedals socken


      Notarum explicatio

A   Röössbyn ähr ett 1/2 skatte hemman.
B   Uttsädhe opå all åkern                                             9 tunnor
      Trädhes her aff åhrligen, åker till                              2 1/4 tunnor
C   Höö opå alle gierdzlijndernar                                   20 lass
D   Nyrögningzängiar opå bådhe sijdor om åsseen, höö 10 lass
E   Nyrögningh mächta skarp,   höö                               4 lass
      Fijskie uthi Struffuen medelmåttigt.
      Skogh och mulbethee til nödtorffteen.


(Karttext:)
Her möther Sälss-torps ägor.
Grund leera
Struffwen lacus
Elaak mulle iord