R4:3


      Notarum explicatio

A   Östra Bön ähr 2/3 skattehemman.
      Wttsädhe                                        9 3/8 tunnor
               Speciall
B   Wttsädhe i detta giärdett
C   Wttsädhe i detta giärdett
D   Sanck starrbåttens ängh, höö till      10 lass
E   Måsse wals ängh, höö                      2 lass
F   Höö uthi bägge gierdernar                16 lass
      Nåch befinnes til denna gårdt en ängh
      medh N noterat och hijttas folio 1.    2 lass
      Fiskie uthi Bönsiön.
      Timber och näffuer skogh.
      Mulbethe och annor uttmark
      godt och nödtorftigt.

     
      Notarum explicatio

G   Knutzbo ähr 1/3 skattehemman.
      Wttsädhe opå hela gården                6 3/8 tunnor
                  Speciall.
H   Wttsädhe                                         5 3/8 tunnor
      Wthi trädhe finnes åker till                 1 tunnor
      Fijskie uthi Bön siön.
      Tijmber och nöffuerskogh.
      Mulbethe och uttmark ähr till denna by gått.
J    Nyrögnings höö till                             3 lass
K   Höö opå gierdzlijndernar                   14 lass
L   Här befinnes och wara en crono-
      deell noterat medh L och ähr för sigh
      sielff affdelatt uttsädee till                   11/16 tunnor
L   Höö der till                                        1 lass
     
Och brukes af bonden här i byn, men
      för serskilde utlagar.

(Karttext)
Östra Bön siön
Leer mylla
Grun leera

Östra Böön siön
Leer mylla