R4:30


(Rubrik:)   Noolmarkz härad


      Notarum explicatio

A   Månstadh ähr 1/4 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                                9 3/4 tunnor
                    Speciall
B   Uttsädhe uthi detta gierdett.
C   Uttsädhe uthi detta gierdett.
D   Uttsädhe1 uthi detta gierdett.
  Här af åhrlighe uthi trädhe, åker till                         2 tunnor
G   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh hårdt och måsse waldh.                            32 lass
F   Leerbärgh ödhe tårp brukas undher gården, hårdt-
      walss höö till                                                       4 lass
      Humblegårdt till 200 stänger.
      Fijskie uthi ett Gräänsiön.
      Skogh och mulbethe effter nödtorfften.

E   Sååwijken ähr 1/2 skatte gårdt.
      Uttsädhe opå heela gården                                   10 1/2 tunnor
                 Speciall
H   Utsädhe i detta gierdett.
J    Uttsädhe1 i detta gierdett.
K   Uttsädhe1 i detta gierdett.
L   Uttsädhe1 i detta gierdett.
      Utthi åhrilige trädhe, åker af föreskrevne, summa  1 1/2 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlijndernar                                18 lass
N   Hårdtwalss ängh,        höö                                     4 lass
O   Måssewaldz höö uthi  gierden                                5 lass
      Humblegårdh om 280 stänger.
      Fijskie, skogh och mulbethe tämbligett.

(Karttext:)
Gäänsiön
Grund leere iord
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Struffwen lacus
Oduglig måssa

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Uttsadhe ms