R4:33


(Rubrik:)   Holmedals socken


      Notarum explicatio

A   Biörckewijken ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                           17 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta geirdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
      Åhrlighen der af trädhe1, åker                         4 tunnor
F   Höö uthi alle gierdzlijndernar                            42 lass
      Humblegårdh om 430 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön medelmåttigt.
      Skogh uttmark och mulbethe lijtett.

G   Hällerszröödh ähr 1 heell skatte gårdh tillijka medh
      Grönäss skatt och ägor.
H   Uttså dhe opå heela Hellerssrödh giärdherne    7 3/16 tunnor
      Trädhes her utthaff åhrligen                              1 3/16 tunnor
I    Höö her uthi gierdzlijndernar                             12 lass
     
Fijskie uthi Lee siön.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Skogh uttmark och mulbethe lijtett.

K   Grönes ähr ett skatte tårp och lydher
      inundher Heellerssrödh bådhe medh skatt
      och äghor.
L   Uttsädhe opå all åkern                                    4 11/16 tunnor
      Här uth aff trädhes åhrligen                             ½ tunna
      Fijskie uthi Lee siön.
      Skogh mulbethe tillijka medh gården.
M   Höö her till tårpett                                        10 lass


(Karttext:)
Lee siön
Lee siön

______________
1trädh ms