R4:36


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Grytnäss ähr 1 hell skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                    11 13/16 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Detta uthi trädhett af summan                1 5/16 tunnor
D   Höö uthi allle gierdzlijndhar beblandatt   22 lass 
      Fijskie gått uthi Lee siön.
      Lijteen bäckieqwarn som gåår höst och uåhr.
      Tijmber näffuer skogh och mulbethe lijtett.


      Notarum explicatio
 
Ao  Sunszbyn ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå bådhe gierdernar               6 5/8 tunnor
                    Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe1 i detta gierdett.
  Här af åhrlige uthi trädhe åker                     1 1/8 tunnor
D   Höö opå gierdzlijndernar                         18 lass
      Fiskie effter nödhtorfften.
      Humblegårdh om  200 stänger.
      Skogh och mulbethe till nödhtorfften.
E   Lille Sunssbyn ähr ett torp, brukas under
      gården bådhe medh skatt och ägor.
F   Uttsädhe                                                7/8 tunnor
      Höö der till                                            6 lass


(Karttext:)
Sand iord
Sand myl-la
Lee lacus
Sand iord
Leere iord
Lee lacus
Leere2 iord
Leer iord

(Under skalan:)
Scala ulnarum


____________
1Uttsadhe ms
2Leero ms