R4:39      Notarum explicatio

A   Gååltweten ähr 1/2 skatte gårdt.
B   Uttsädhe opå heela åkern                 9 5/8 tunnor
      Trädhes her aff åhrligen                    3/4 tunnor
C   Höö beblandhatt mz måsse och hårde-
      walldh opå gierdzlijnderna               14 lass
D   En starrwaldsängh, höö                    2 lass
      Fijskie uthi en skogs siö.
      Tijmber näffuerskogh och mulbethe ähr
      till denna hwadh dee behöffua.

E   Lijdane 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe i bådhe gierdernar             11 5/16 tunnor
                Speciall
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                      2 5/16 tunnor
H   Höö uthi gierdzlijndernar                   28 lass
      Humblegårdh om 200 stänger.
      Fijskie lijtett i Holmedals skogz siöö.
I    Qwarn som gåår mästedelen åhr och dagh.
      Skogh och mulbethe lijtett.

K   Sålloom 1 heelt skatte hemman.
      Uttsädhe öffuer altt                           16 5/8 tunnor
                  Speciall
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Uttsädhe i detta gierdett.
N   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her aff åhrligen                     4 tunnor
O   Höö opå gierdzlijndernar                   29 lass
P   Måssewaldzängh, höö                         7 lass
      Humblegårdt1 om 250 stänger.
      Fiskie uthi Holmedals siön.
R   Qwarn som gåår mästedels åhr och dagh.
      Skogh och mulbethe ganska lijtett.
Q   Solloomss ödhe gårdt lijgger undher denna
      gårdhen och bliffuer höö                     6 lass


(Karttext:)
Leere mylla
Skogz siö
Holme-dals siön
Her wedh möther Soollomss skogh.
Leer mylla
Betz haga
Grund lera
Leere mylla

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_______________
1Humblegardt ms