R4:44


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Nästwijken ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gårdhen          5 11/16 tunnor
                   Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                 1 11/16 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar        16 lass
E   Måsse ängh mykett sanck, höö      2 lass
      Humblegårdt om 340 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön gått.
      Timber näffuerskogh medelmåttigh.
G   Oppå wästra sijdan om bäcken ähr en
      cronoiord och haffuer sin  särdhe-
      les skatt, brukas undher gården     1 1/2 lass

H   Båssenäss ähr 1/2 skatte hemman.
      Uthsädhe opå1 hela gården
          6 1/2 tunnor
                 Speciall
I    Utsädhe opå östra sijdan om bäcken.
K   Uttsädhe opå westersijdan om bäcken.
      Trädhes åhrligen her af                  1 tunnor
L   Höö opå alle girdzlijndernar           20 lass
M   Sank måsse ängh,  höö                 2 lass
      Humblegårdt om 200 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön gått.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Allehandha tarffwedhskogh samptt
      mulbethe ähr her till noogh och gått.
N   Moon ödhe gårdt lydher undher
      Båssenäss medh skatt och ägor.
      Uttsädhe                                     1 1/2 tunnor
O   Höö der till                                  4 lass
      Lijgger ifrån byn wäster i skogen
      5/8 mill wägh.

(Karttext:)
Le-re myl-la
Sa-nd myl-la
Lee lacus
Lee lacus
Litet skogz kiärn
Sa-nk iord
Her möther Norries gränss.

______________
1opa ms