R4:45


(Rubrik:)   Fugle wijks sochn


      Notarum explicatio

A   Wästerbodha ähr 1/3 skatte hemman.
B   Uttsädhe opå all åkern                        4 1/4 tunnor
      Trädhes her af åhrligen                        1/2 tunnor
C   Höö opå alle girdzlijndernar beblandatt
      medh måsse och hårdtewaldh             14 lass
D   Nyrögningen, höö                               2 lass
E   En lijten bäckie qwarn.
      Fijskie uthi Lee och en skogssiö meddelmåttigt.
      Tijmber näffuerskogh och mulbethe gått.

G   Östboda ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå alle gierdernar               5 5/8 tunnor
                Speciall
H   Uttsädhe i detta gierdett.
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i täppan.
      Trädhes i her af åhrligen                     1 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlijndernar             19 lass
N   Nyrögningzängh mykett skarp, höö     5 lass
O   Nyrögningzängh, höö                          1 lass
      Fijskie uthi Lee siön gått.
      Tijmber näffuerskogh och mulbethe medelmåttigt.
R   Skarp hårdwaldz engh om höö            5 lass


(Karttext:)
Lee lacus
Lee siön
Lera
Grund le-ra
Sand myl-la
Liten skogz siö
Iord

(Under skalan:)
Scala ulnarum