R4:47


(Rubrik:)   Fuglewijkz sochn


      Notarum explicatio

A   Brynnelsztårp ähr 1 heelt skatte hemman.
      Uttsädhe opå bådhe gierdernar                      20 1/8 tunnor
                Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligeen                                   5 tunnor
D   Höö der opå gierdzlijndernar beblandatt
      medh hårdt och måssewaldz                            37 lass
E   Ett ödhe änge tårp brukas undher gården, höö   6 lass 
      Östar Mollnäss ähr ett torp lydher undher går-
      den Brynneltårp.
F   Uttsädhe opå åkern                                          1 1/4 tunnor
G   Höö iblandh samma åkern beblandatt medh
      måsse och hårdtewaldh                                   11 lass
      Humblegårdt om 430 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön gått.
      Tijmber näffuerskogh sampt mulbethe ganska lijtett.
R   Wästermållnäs ähr en ödhe gårdt, brukas undher
      Qarm1 folio 45 bådhe medh skatt och egoor.
R   Uttsädhe opå åkern                                          2 tunnor
      Höö uthi samma täppa                                     13 lass


(Karttext:)
Här möter Flötanss äghor.
Grund le-re iord
Sand myl-la
På dhenna sidan möter Tarmss äghor.
Lee siön

____________
1Fel för Tarm?