R4:48


(Rubrik:)   Noolmarkz häradtt


      Notarum explicatio

A   Flötanna ähr 1 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                    10 tunnor
                  Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her uthaff åhrligen                    2 tunnor
E   Höö uthi alle gierdzlijndhernar                27 lass
F   Måssewaldz ängh, höö till                      10 lass
G   Sanck måsse ängh, höö till                      3 lass
      Humblegårdt om 340 stänger.
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Skogh och mulbethe ganska lijtett, inthz1 fijske

H   Håkerödh ähr en ödhe gårdh och brukas
      undher Flöttane bådhe medh skatt och egor
      Uttsädhe opå åkern                                 11/16 tunnor
I     Höö der utthi samma täppa, måsse höö    6 lass
      Skogh och mulbethe tijlhopa medh gården.


(Karttext:)
Här möter Ögarssby ägor.
Onyttig mosse
Grund2 leera
Sand iord
Leer mylla
Här möter Bryn-torpss äghor

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1inthz?
2Grud ms