R4:49


(Rubrik:)   Fugle wijks sochn


      Notarum explicatio

A   Fuglewijk ähr 1/2 halfft hemman kiöpt
      aff cronan och undher skatte.
B   Uttsädhe opå hela åkern                    7 1/4 tunnor
      Trädhes her af åhrligen                      1 tunnor
C   Höö opå gierdzlijndernar                   20 lass
D   Nyrögningh, höö                                3 lass
      Humblegårdt om 200 stänger.
      Fiskie gått uthi Lee siön.
      Skogh och mulbethe lijtett.

E   Ryszwijken 1 heeltt skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gården                9 tunnor
              Speciall
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
H   Uttsädhe i detta gierdett.
I    Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her aff åhrligen                      2 tunnor
K   Höö opå alle gierdzlijndernar
      beblandatt medh måsse och starr-
      waldhz                                              28 lass
      Humblegårdt om 350 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön1 lijtett.
      Skogh och mulbethe ganska elakt


(Karttext:)
Sand myl-la
Lee lacus
Odugelig udd full med bärg och tallskogh.
Fuglewijkz kiörkio.
Lee siön
Grund lera
Leer mylla

______________
1sion ms