R4:5


(Rubrik:)   Kaarlanda sochn

      Notarum explicatio

A   Smullemark ett skatte hemman.
      Wttsädhe opå hela gärdett            20 tunnor
               Speciall
B   Wttsädhe opå detta giärdett
C   Wttsädhe opå detta giärdett
D   Wttsädhe opå detta gierdett
E   Wttsädhe opå detta gierdett
F   Wttsädhe opå detta gierdett
G   Wttsädhe opå detta gierdett
         Uthi dhenne gården trädess ett gärdhe åhrligen
H   Höö opå gierdzlijndernar             20 lass
J    Knarrebyn ähr ett ödhe torp ställe
     och lydher til gårdhen, höö           5 lass
K   Pixbyn ähr ett elackt torpeste1 och  
      brukas inundher gården, höö       2 lass
      Timber och näffuer skogh sampt.
      Mulbethe och uttmark finnes 
      tarffweligett.
      Inghet fijskewatn.
      Noch lydher her undher gården ett änghe-
      styckie hwilkett igeen fijnnes folio 6
      och ähr dhett noterat medh H.
      Detta hemmanet lider åhrligen skada
      af frost och kiöld, så att säden bort fryss
      när frost åhr ähro.

  
      Notarum explicatio

L   Kjutterö ähr ett 1/4 skatte hemman.
M   Wttsädhe åhrligeen                    3 1/2 tunnor
    Der aff wthi trädhe åhrligeen         1/2 tunnor
N   Höö opå alle gierdzlindernar
      beblandatt medh hårdt och måsse-
      waldh                                        14 lass
      Tijmber och näffuer skogh sampt
      fiskie och mulbethe fijnnes till
      detta tårp tarffweligett.

(Karttext)
Röö myl-la
Leer mylla
Här ähr ett högtt bärgh som ähr så högtt att solen intett kommer till
att skinna på gårdhen för ähn klåckan kan wara wedh pass 8 om morgonen.
Röö sandiordt

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1Förkortat för torpestelle?