R4:51


(Rubrik:)   Fuglewijks sochn


      Notarum explicatio

A   Wbblanda ähr 1 helt skatte hemman.
      Wttsädhe opå hela gården1                                   12 1/2 tunnor
                 Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta gierdett.
D   Wttsädhe i detta gierdett.
E   Wttsädhe i detta gierdett.
F   Wttsädhe i detta gierdett.
      Trädhees ett hwart åhr af desse gierder.
G   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt medh
      måsse och hårdtwaldh                                            36 lass
H   Denna holmmen lijgger till Wbblanda och blifer höö  4 lass 
I    En ödhe gårdt brukas undher Wbblandha .
      Höö till                                                                    4 lass
      Humblegårdt om 450 stänger.
      Fiskie uthi2 Lee siön.
      Skogh och mulbethe effter nödhtorfften.

(Karttext:)
Starr engh
Lee lacus
Lijthet bethe här på. Berg och liung.
Ler myl-la
Grun sand iord

(Under skalan:)
Scala ulnarum

________________
1garden ms
2uth ms