R4:54


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Steenebyn ähr 1 heelt skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                        17 1/4 tunnor
                  Speciall
B   Wttsädhe i detta gierdett.
C   Wttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her aff åhrligen                            4 tunnor
D   Höö1 opå  alle gierdzlijndernar beblandatt medh
      starr, måsse och hårdtewaldh                   34 lass
E   Måssewaldzängh, höö till.
      Humblegårdt om 400 stänger.
      Fiskie uthi Lee siön gått.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbethe medelmåttigt.

Q   Steenwagn ähr ett ödhetårp och lydher inundher Holme-
      dals Prästeboordt, fijnnes igen  folio  27.
      Hårdwaldz höö till                                     4 lass


(Karttext:)
Leer mylla och grund leera.
Sandmylla
Beetz hagha
Lee lacus

(Under skalan:)
Scala ulnarum

_____________
1höo ms