R4:55


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


      Notarum explicatio

A   Skarbool ähr 1 heelt skatte hemman.
B   Uttsädhe opå heela gården                10 tunnor
      Trädes her af åhrligen                        2 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar             19 lass
C   Sank måssewaldzängh, höö               1 1/2 lass
E   Sanck måssewaldzängh, höö              6 lass
      Humblegårdt om 260 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön.
      Skogh och mulbethe lijtett.
G   Nåch en sanck måssa som ligger uthi
      gierdhen, höö till                                5 lass

H   Knutzbo ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården1                8 5/16 tunnor
                Speciall
I    Uttsädhe i detta gierdett.
K   Uttsädhe2 i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                     1 1/2 tunnor
L   Höö3 opå alle gierdzlijndernar           20 lass
M  Wlewijken ähr ödhe gårdt och bru-
      kas undher gårdhen, höö                  3 lass
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Fijskie uthi Lee siön gått.
      Skogh och mulbethe medellmåttigt.
      Quarn som gåår nähr mycken flodh ähr.


(Karttext:)
Lee lacus
Grund lero iord
Grund leere iord
Lee lacus
Lee

___________
1garden ms
2Uttsadhe ms
3höo ms