R4:56


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Österböön ähr1 1 heel skatte gårdt.
      Uttsädhe i bådhe gierdnar              12 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädes her aff åhrligeen                  2 3/8 tunnor
E   Höö uthi alle gierdzlijndernar           18 lass
F   Sanck starremåsse, höö                   2 lass
G   Sanck starremåsse, höö                  3 lass
H   Måssewaldzängh, höö till                 5 lass
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Fiskie uthi Lee siön.
      Skogh och mulbethe medhelmåttigt.

I    Wästerböön ähr 1/2 skatte gårdt.
K   Uttsädhe åpå all åkern                    11 tunnor
      Trädhes her aff åhrligen                   1 1/7 tunnor
L   Höö åpå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh måsse och hårdtewalss           20 lass
M   Måssewaldsängh myckett sanck      3 lass
N   Måssewaldzängh, höö                      1 lass
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Fijskie uthi Tööck gått.
      Skogh och mulbethe medelmåttigt.

(Karttext:)
Grund le-ro iord
Töckn lacus
Grund le-ra
Sand myl-la
Betess haga full medh skogh.

(Under skalan:)
Scala wlnarum

___________________
1ahr ms.