R4:57


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


      Notarum explicatio

A   Töckzmark 1 heelt cronohemman.
      Wttsädhe opå1 heela gårdten         10 1/4 tunnor
                  Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes ett af desse gierden åhrligen.
G   Höö her opå alle gierdzlijndernar     30 lass
H   Ödhebyn ähr ett ödhe tårpställe brukas
      undher gårdheen, bliffuer höö          7 lass
      Humblegårdh om 600 stänger.
      Fijskie uthi Töck sampt laxefijskie
      uthi Töckzmarkzfoorsseen gått.
      Tijmberskogh och mulbethe rätt gått.
M   Töckzmarckz kyrkia.


(Karttext:)
Skarp hård-wald.
Norre Töck lacus
Westre Töckn lacus
Tökzmarckz foorss.
Grund leera och leer-mylla.
Södre Töck lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

___________
1opa ms