R4:58


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Ärtkiärn ähr 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå heela gierdett         9 1/2 tunnor
                 Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen              1 1/2 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar      28 lass
F   Lille Ärtkiern ähr ett ödhe tårp
      brukas undher gården, höö till    6 lass
G   Denna ängh heether Soolbärgh.
      Brukas undher gården               3 lass
      Humblegårdt om 480 stänger.
      Fijskie uthi Töök och en skogh siö.
      Skogh och mulbethe effter nödtorffteen.


(Karttext:)
Södre Töckn lacus.
Sand iord
Lere io-rd
Mylla
Skoghz siö
+ Köptt aff cronan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum