R4:64


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Brynelsztårp ähr 1 heelt skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                 10 tunnor
                   Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdet.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                      1 1/2 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar be-
      blandhatt medh måsse och hårdte-
      waldh                                               16 lass
      Humblegårdt om 200 stänger.
      Fijskie uthi Töök.
      Skogh och mulbethe medelmåttigt.
F   Röö en ödhe gårdt brukas undher
      gårdten, bliffuer höö                         15 lass

      Denna by haffuer ett ängestygge
      som kallas Tållessbyn hwilkett ähr
      belägett wedh Töressby ödhe gårdt
      fijnnes  folio  66  noterat  R+.
      Höö till                                             2 lass.


(Karttext:)
Här möter Töressby äghoor.
Lere myl-la.
Grund lere mylla.
Sand io-rd.
Grund le-ra.
Töckn lacus.