R4:65


(Rubrik:)   Tökzmarkz sochn


       Notarum explicatio

A   Gåttersbyn ähr 1 skatte hemman.
      Uttsädhe opå bådhe gierdernar          7 1/8 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe1 i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligeen                   1 tunnor
      Höö opå alle gierdzlijndernar            26 lass
E   Sanck dymåsseängh, höö                  4 lass
      En lijten bäckee qwarn som gåår nähr
      mycken flodh ähr.
      Fijskie uthi Tööck.
      Skogh och mulbethe rätt gått.
             
F   Östergårdt 1 helt skatte hemman.
      Uttsädhe heela gården                       9 5/8
                  Speciall
G   Uttsädhe i detta gierdett.
H   Uttsädhe i detta gierdett.
I    Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligeen.                    1 tunnor
K   Höö opå alle gierdzlijndernar             26 lass 
      Humblegårdt om 200 stänger.
      Qwarn som gåår höst och wååhr2.
      Fijskie uthi Tööck.
      Skoogh och mulbethe ganska lijtett.


(Karttext:)
Töckn lacus.
Le-re myl-la.

Leer myl-la.
Töckn lacus.
Sand mylla.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Uttsadhe ms
2wååhe ms