R4:66


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Töörestbyn ett helt skatte hemman.
      Uttsädhe opå heella gården               18 5/8 tunnor
              Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
H   Uttsädhe i detta gierdett.
J    Uttsädhe i detta gierdett.
      Thrädhes åhrligen ett aff desse gierden.
K   Höö opå alle desse gierdzlijnder beblandatt
      medh starr och hårdtewaldh               26 lass
      Humblegårdt om 400 stänger1.
      Fijskie uthi Tööck och ett skogzsiö gått.
      Skoogh och mulbethe gått.
L   Tållessby ähr en ödhe gårdt och lydher her undher
      gården, myckett skarp ängh, höö till    14 lass
R+  Her wedh detta samma tårp ähr ett ängestyke
      som lydher till Brynelsstorp hwilken igen-
      fijnnes  folio 64,  om höö                     2 lass
M   Rijngesta ähr ett ödhe tårp brukas her under
      gården, bliffuer höö                             6 lass


(Karttext:)
Skarp hårdwald.
Däta ähr belägett2 ifrån gården wäster uth ett litett stycke.
S-a-nd m-yl-la.
Töckn lacus.
Däta ligger och wäster ifrån gården 1/2 mijll uthi skogen.
Skogz siö.
Här möter Bryngelsby äghor.

_______________
1stanger ms
2belagett ms