R4:7


(Rubrik:)    Daarlanda sochn

      Notarum explicatio

A   Håltbyn ähr ett skatte hemman.
      Wttsädhe opå heela gården                  13 6/8 tunnor
B   Wttsädhe i dett gierdet                          5 7/8 tunnor
C   Wttsädhe i dett gierdett                         4 3/8 tunnor
D   Wttsädhe i dett gierdett                         3 1/2 tunnor
E   Höö opå gierdz lijndhernar                    13 lass
F   Nyröghningz ängh, höö till                     2 lass
G   Desse nässen liggia til Håltbyn, höö til   2 lass
H   Hålttby ödhe gårdh, höö                      10 lass
      Tijmber skogh näffuer, bast och fällemark
      sampt mulbethe och annor uttmark befinnes
      till denna by gåådt nogh.
      Fijskie haffua dee lijtett uthi ett skogzkiern.
J    Qwarn som gåår hööst och wåhr             1

(Karttext:)
På dhenna sidan ähr store skogen och Hålteby äghor sträcker sigh
wäll 1 mijll på dhenna sida.
Mölne rödz ägor.
Grund lera
Grund leera
Leer mylla
Här möter Hälgebyn

(Under skalan:)
Scala ulnarum