R4:73


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Böön skatte hemman 1 heltt.
      Uttsädhe opå hela gården              12 tunnor
             Speciall.
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
H+ Uttsädhe i detta gierdett.
J    Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes ett af dhesse åhrligen.
G   Höö opå alle gierdzlijndernar beblan-
      datt medh måsse och hårdtwaldh      36 lass
H   Nyrögningh, höö till                           3 lass
      Humblegårdh om 340 stänger.
      Fijskie uth Östwatn sampt laxefijskie
      uthi elffuen gått.
      Skoogh och mulbethe gudhi noogh.
K   Krooken ähr 1/4 tårp och skattladhes anno 1642.
      Uttsädhe opå hela tårpett                  1 1/2 tunnor
L   Höö dher till i samma täppa               12 lass
      Fijskie, skogh och mulbethe gått.


(Kartttext:)
Här möter Romenäss äghor elfwen.
Östwatn lacus.
Lere my-l-la.
Le-re my-l-la.
Sand mylla.
Däta torpett ligger wäster i skogen 1/2 mijll ifrån bön.
Östwatn lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.