R4:74


(Rubrik:)   Österwaldz skogz sochn.


      Notarum explicatio

A   Roommenäss 1 heltt skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården              14 3/4 tunnor
                Speciall.
B   Uttsädhe opå detta gierdett.
C   Uttsädhe1 opå detta gierdett.
D   Uttsädhe opå detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                  2 3/4 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt
      medh måsse, hårdhwaldh              58 lass
F   Elack skarp ängh, höö                    6 lass
G   Nyrögningar                                  6 lass
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Fijskie Östwatn sampt gått laxefiskie
      uthi forsseen.
      Qwarn som gåår åhr och dagh.
      Skoogh och mulbethe gått.

H   Bierckenäss2 1/2 skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården              7 1/2 tunnor
            Speciall
J    Uttsädhe i detta gierdett.
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                  1 1/2 tunnor
M   Höö opå alle gierdzlijndernar         30 lass
      Humblegårdh om 300 stänger.
      Fijskie uthi Östwatn.
      Skogh och mulbethe gått.


(Karttext:)
Sand mylla.
Le-ro my-l-la.
Här möter Bönss äghor.
På dhenna sidan ähr en liten skogzbacke emelan Biörckenäss och Romenäss.
Elfwen.
Östwatn lacus.
Gru-nd le-re mylla.
Östwatn lacus.

____________
1Uttsadhe ms.
2Fel för Biörckenäss?