R4:75


(Rubrik:)   Noolmarkz hä-radt1.


A   Norifverssbyn 1 heltt skatt hemman.
      Uttsädhe opå hela gården              11 1/8 tunnor
               Speciall.
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta giedett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrliger                   2 1/8 tunnor
E   Höö opå alle gierdzlijndernar beblan-
      datt medh måsse och hårdhwaldh  30 lass
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Gått fiskie uthi Östwatn och skoghz
      siögar.
      Skogh och mulbethe gått och noogh.
Q   Nyrögningh, höö till                        3 lass

F   Lööbyn en ödhe gårdh brukas undher
      Nooriffwarssbyn, bliffuer opå
      åkern uttsädhe2                               2 tunnor
G   Höö dher till                                    6 lass
H   Kiärsswijken ett ödhe tårp brukas
      undher gåården, höö                        7 lass
      Skogh och mulbethe till dhesse tårp
      ställen, gudhi noogh.

J    Söderiffwerssbyn 1/2 skatt hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                  8 1/2 tunnor
                Speciall.
K   Uttsädhe i detta gierdett.
L   Uttsädhe i detta gierdett.
M   Uttsädhe i detta gierdett.
N   Uttsädhe3 i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrligen                        2 tunnor
O   Höö opå alle gierdzlijndernar
      beblandatt mz måsse och hårdhwaldh   45 lass
      Humblegårdh om 30 stänger.
      Fijskie uthi Östwatn.
      Skogh och mulbethe effter nödhtorfften.


(Karttext:)
Skogz siön.
Dhenne åån kom-mer ifrån Nori-ge.
Östwatn lacus.
Skoogz kiärn.

_________
1ha-radt ms.
2uttsadhe ms.
3Uttsadhe ms.