R4:77


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt.


      Notarum explicatio

A   Gyss skogh ähr ett skatte hemman.
      Uttsädhe opå hela gården                       8 3/16 tunnor
              Speciall.
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
E   Uttsädhe i detta gierdett.
F   Uttsädhe i detta gierdett.
      Trädhes her af åhrlige ett gierdhe. 
G   Höö opå alle gierdzlijndernar                    40 lass
      Humblegårdt om 360 stänger
      Qwarn som gåår höst och wåhr.
      Fijskie gått uthi någre skogz siögar sampt skog och mulebethe gott.
H   Ett ödhe tårp brukas undher gården, höö   6 lass
J    Noch ett tårp brukas undher gården, höö   2 lass

(Karttext:)
S-a-nd m-yl-la.
Betzhagha.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.