R4:81


(Rubrik:)    Nordmarckz häradt


      Notarum explicatio

1   Bodha ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde als tilhopa             11 7/8 tunnor
      Måssewals höö i giärdett     30 lass
      Humblegårdh om                160 stänger
      Skogh och mulbett till nödhtorfft.
      Gott fiske uthi Lee långhen.

2   Skomnäs ähr ett skattehemman.
B   Uthsädhe uthi giärdet           8 1/4 tunnor
C   I wretarna                           2 6/9 tunnor
       Höö uthi giärdet                 32 lass
D   Höö aff Bastenäss               2 lass
      Skogh och mulbett litet, gott fiske
      uthi Leelånghen.


(Karttext:)
Sågh iord.
Dij måsse som slåss.
Grund leera.
Dij måsse som slåss.
Sågh iord.
Leer mylla.
Grund lera.
Grundh leera.
Lee lacus.

Lee lacus
Måsse wals engh.
Grundh leera.
Leer mylla.
Grund leera.
Hårdh måss walss engh.
Een måsse som intet dogher.
Här möter Bodha äghor.