R4:82


(Rubrik:)   Traankijlz sochn.


      Notarum explicatio

3   Trane ähr ett halfft skattheman.
E   Uthsäde uthi giärdet                  4 1/32 tunnor
F   I giärdet                                    2 1/8 tunnor
      Höö aff linderna i giärdet          15 lass
      Humblegårdh om                     80 stänger
G   Ähr kiöpt aff cronan till skatte.
      Uthsäde                                   2 1/4  tunnor
G   Höö                                         7 lass
      Skogh och mulbett till nödtorfft.
      Gott fiske uthi Leelånghen.

4   Ellesbyen ähr ett 1/4 skattehemman.
H   Uthsäde i giärdet                      5 tunnor
I    Dett andra giärdet                     1 1/4 tunnor
      Höö aff linderna                       23 lass
      Humblegårdh om                     120 stänger
      Skogh och mulbeett litet, gott
      fiske uthi Leelången.


(Karttext:)
Mo..??
Grundh leera.
Måsse som slåss.
Lee lacus.
Sandh mylla.
Måsse walss engh.
Sanck måsse som slåss.
Brän sandh.

Lee lacus
Röö sand iord.
Sand iord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

(Blyerts i nedre högra hörnet:)
Anno 1643