R4:83


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt


      Notarum explicatio

5   Trankijls Stompn ähr 1/2 cronehemman.
6   Trankijls kiörcka.
K   Uthsäde i giärdet                      2 1/2 tunnor
L   Dett andra giärdett                    4 1/8 tunnor
M   Hårdwalss höö                        12 lass
N   Måssewalss höö                       4 lass
      Skogh, mulbett litet. Fiske uthi Leelånghen.

7   Sanwijckan ähr ett halfft skattehemman.
O   Uthsäde i giärdett                      6 tunnor
P   I wretan                                     2 tunnor
      Höö i giärdett                            13 lass
      Humblegårdh om                       180 stänger
Q   Uthsäde i giärdet                        15/16  tunnor
      Höö i samma giärde                   3 lass
      Skogh och mulbeett till nödhtorfft.
      Fiske uthi Leelånghen.

(Karttext:)
Här möter Gunnarsby äghor.
Såg iordh.
Lindh.
Lind.
Lee lacus.
Leer myl-la.
Leer mylla.
Sanck måsse som slåss.
Såg iord.

Lee lacus.
Lind.
Lind.
Brän-ne sandh.
Lind.
Lind.
Brän-ne sand.
Brän-ne sand.
Sanck mås-se som slåss.

Författad år 1643 af Håkan Arfwedson.