R4:84


(Rubrik:)   Traankijls sochn


      Notarum explicatio

8   Skenhell ähr ett skattehemman.
R   Uthsäde i giärdett                 14 3/4 tunnor
      Höö i giärdett                       18 lass
S   Höö aff uthengh                     7 lass
      Een qwarn som gåår när myckit watn
      ähr.
      Skogh och mulbett till nödhtörfft.
      Fiske uthi Leelånghen och itt skoghz-
      kiärn.

T   Gärperodh ligger under Skeenheell
      medh skatt och äghor.
T   Uthsäde på samma torp           21/32 tunnor
      Höö                                        6 lass


(Karttext:)
Brän-ne sandh.
Sand mylla.
Lee lacus.
Här möter en elak måsse som intet dogher.
Sand myl-la.
Kiärn lacus

Sand iord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum