R4:86


(Rubrik:)    Traankijls sochn.


      Notarum explicatio

3   Gunnarsbyen ähr ett 1/2 Skathemman.
F   Uthsäde i giärdet                  8 11/16 tunnor
G   I wreten                               1/8 tunnor
      Höö alss i giärden                20 lass
      Humblegårdh om                 130 stänger
2   Qwarn som går höst och wår.
      Skogh och mulbeett till nödtorfft.
      Fiske uthi Leelånghen.

4   Gunnerodh ähr ett 1/4 skattehemman.
H   Uthsäde                               2 1/2 tunnor
      Höö aff giärdet                    14 lass
      Skogh och mulbett till nödhtorfft.
      Fiske uthi Leelånghen.


(Karttext:)
Rö mylla.
Måsse walss engh.
Lind.
Grund lera.
Sanck måsse som slåss.
Kiärn lacus.
Leer mylla.
Sand mylla.
Sanck måsse.
Betess hagha.
Här möter Trankijlss stompns äghor.

Odugligh måsse.
Leer mylla.
Leer mylla.
Lind.
Lee lacus.
Hårdh walss engh.