R4:88


(Rubrik:)   Traankijls sochn


      Notarum explicatio

7   Nolwijcker ähr ett skattehemman
O   Uthsäde i giärdet                     8 3/4 tunnor
P   Dett andra giärdet                    7 1/8 tunnor
      Höö aff giärden                       20 lass
      Qwarn som går åhr och dagh.
      Skogh och mulbett til nödhtorfft.
      Fiske uthi Leelånghen.

Q   Forsbyen ligger under Nolwijker mz
      skatt och äghor.
      Uthsäde                                  5/16 tunnor
      Höö                                        4 lass

R   Ligger under Nolwijker mz skatt och
      äghor.
      Uthsäde                                  3/8 tunnor
      Höö                                        6 lass


(Karttext:)
Lee lacus.
Betess hagha.
Måss walss engh.
Lind.
Grundh ler-ra.
Lind.
Grund ler-ra.
Måss walss engh.
Ler-ra.
Måss walss engh.

Hård walss engh.
Sanck måsse som slåss.
Lee lacus.